معنی و ترجمه کلمه paranephritis به فارسی paranephritis یعنی چه

paranephritis


اماس بافت هاى گرداگردگرده ،اماس غده روى گرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها