معنی و ترجمه کلمه ovulation به فارسی ovulation یعنی چه

ovulation


روانشناسى : تخمک گذارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها