معنی و ترجمه کلمه reason of state به فارسی reason of state یعنی چه

reason of state


مصالح عمومى
قانون ـ فقه : مصالح مملکتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها