معنی و ترجمه کلمه کمترین و نازلترین قیمت به انگلیسی کمترین و نازلترین قیمت یعنی چه

کمترین و نازلترین قیمت

rock bottom


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها