معنی و ترجمه کلمه public employees به فارسی public employees یعنی چه

public employees


کارمندان بخش عمومى
بازرگانى : کارمندان دولت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها