معنی و ترجمه کلمه liquidity ratio به فارسی liquidity ratio یعنی چه

liquidity ratio


نسبتهاى نقدينگى
بازرگانى : ضريب نقدينگى ،نسبت نقدينگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها