معنی و ترجمه کلمه pole star به فارسی pole star یعنی چه

pole star


ستاره قطبى
نجوم : جدى
علوم دريايى : - Polaris


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها