معنی و ترجمه کلمه nefariously به فارسی nefariously یعنی چه

nefariously


بدکارانه ،شريرانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها