معنی و ترجمه کلمه نامزد شده به انگلیسی نامزد شده یعنی چه

نامزد شده

bespoke
bespoken
betrothed
engaged

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها