معنی و ترجمه کلمه rasp به فارسی rasp یعنی چه

rasp


چوبساى ،سوهان زدن ،تراش دادن ،با صداى سوهان گوش را ازردن ،صداى سوهان
علوم مهندسى : چوب ساى
معمارى : سوهان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها