معنی و ترجمه کلمه naboom به فارسی naboom یعنی چه

naboom


(گ.ش ).نوعى درخت فرفيون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها