معنی و ترجمه کلمه magnetic initial permeability به فارسی magnetic initial permeability یعنی چه

magnetic initial permeability


پرمئابيليته ى مغناطيسى اوليه
علوم مهندسى : قابليت نفوذ اوليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها