معنی و ترجمه کلمه زندیقى به انگلیسی زندیقى یعنی چه

زندیقى

sadducean

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها