معنی و ترجمه کلمه زندگى کننده به انگلیسی زندگى کننده یعنی چه

زندگى کننده

liver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها