معنی و ترجمه کلمه زندگى کننده در رودخانه به انگلیسی زندگى کننده در رودخانه یعنی چه

زندگى کننده در رودخانه

fluviatile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها