معنی و ترجمه کلمه زردپى طرفین حفره پشت زانو به انگلیسی زردپى طرفین حفره پشت زانو یعنی چه

زردپى طرفین حفره پشت زانو

hamstring

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها