معنی و ترجمه کلمه vociferate به فارسی vociferate یعنی چه

vociferate


با صداى بلند ادا کردن ،بلند صدا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها