معنی و ترجمه کلمه impedance به فارسی impedance یعنی چه

impedance


امپدانس ،مقاومت ظاهرى الکتريسيته ،مقاومت صورى برق در برابر جريان متناوب ،مقاومت ظاهرى
علوم مهندسى : مقاومت جريان متناوب امپدانس
کامپيوتر : مقاومت ظاهرى
الکترونيک : ناگذرايى
معمارى : مقاومت ظاهرى
شيمى : پاگيرايى
علوم هوايى : مقاومت ظاهرى
علوم نظامى : مقاومت سيم امپدانس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها