معنی و ترجمه کلمه شاقولى افتادن به انگلیسی شاقولى افتادن یعنی چه

شاقولى افتادن

plumb

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها