معنی و ترجمه کلمه nepotism به فارسی nepotism یعنی چه

nepotism


خويش و قوم پرستى ،انتصاب برادر زاده يا خواهر زاده و اقوام نزديک به مشاغل مهم ادارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها