معنی و ترجمه کلمه insulation testing apparatus به فارسی insulation testing apparatus یعنی چه

insulation testing apparatus


دستگاه ازمايش عايق بندى ،دستگاه اندزه گيرى عايق بندى
علوم مهندسى : عايق سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها