معنی و ترجمه کلمه psychiatry به فارسی psychiatry یعنی چه

psychiatry


(طب )معالجه ناخوشيهاى دماغى ،پزشکى روانى ،طب روحى ،روانپزشکى
روانشناسى : روانپزشکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها