معنی و ترجمه کلمه بتدریج با رنگ دیگر آمیختن به انگلیسی بتدریج با رنگ دیگر آمیختن یعنی چه

بتدریج با رنگ دیگر آمیختن

gradate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها