معنی و ترجمه کلمه cardia به فارسی cardia یعنی چه

cardia


)=cardio- =cardi-(کلمات پيشوندى بمعنى> دل < يا> قلب < است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها