معنی و ترجمه کلمه radio relay به فارسی radio relay یعنی چه

radio relay


راديو رله ،رله بى سيم
علوم نظامى : تقويت ارسال پيام راديويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها