معنی و ترجمه کلمه acquisition به فارسی acquisition یعنی چه

acquisition


کشف ،تحصيل ،تملک ،فراگيرى ،اکتساب ،استفاده ،(حق ).مالکيت
قانون ـ فقه : کسب کردن
روانشناسى : اکتساب
بازرگانى : کسب سود
علوم نظامى : هدف يابى ،گرفتن به دست اوردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها