معنی و ترجمه کلمه agreement به فارسی agreement یعنی چه

agreement


قراداد،سازش ،موافقت ،پيمان ،قرار،قبول ،(د ).مطابقه ء نحوى ،(حق ).معاهده و مقاطعه ء،توافق
عمران : قرارداد
معمارى : پيمان
قانون ـ فقه : موافقت نامه
روانشناسى : توافق
بازرگانى : موافقتنامه ،پيمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها