معنی و ترجمه کلمه adjutant stork به فارسی adjutant stork یعنی چه

adjutant stork


(ج.ش ).لک لک بزرگ هندى و افريقايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها