معنی و ترجمه کلمه refined به فارسی refined یعنی چه

refined


پاکشده ،تميز کرده ،تصفيه شده ،مهذب ،پالوده
معمارى : پالوده
شيمى : پالوده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها