معنی و ترجمه کلمه refined asphalt به فارسی refined asphalt یعنی چه

refined asphalt


قير تصفيه شده
معمارى : قير پالاييده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها