معنی و ترجمه کلمه سپوختن به انگلیسی سپوختن یعنی چه

سپوختن

fuck
pierce


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها