معنی و ترجمه کلمه ساخته شده در کارگاه وسیع به انگلیسی ساخته شده در کارگاه وسیع یعنی چه

ساخته شده در کارگاه وسیع

broadloom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها