معنی و ترجمه کلمه سرزنش و انتقاد کننده به انگلیسی سرزنش و انتقاد کننده یعنی چه

سرزنش و انتقاد کننده

renouncer


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها