معنی و ترجمه کلمه builder به فارسی builder یعنی چه

builder


موسس ،بنا کننده ،بناگر،ديوارگر،سازنده ،خانه ساز
علوم مهندسى : سازنده
معمارى : معمار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها