معنی و ترجمه کلمه time is up به فارسی time is up یعنی چه

time is up


وقت گذشت( يا گذشته است)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها