معنی و ترجمه کلمه بى حصل به انگلیسی بى حصل یعنی چه

بى حصل

sterile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها