معنی و ترجمه کلمه با حکم قضایى فیصل دادن به انگلیسی با حکم قضایى فیصل دادن یعنی چه

با حکم قضایى فیصل دادن

adjudge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها