معنی و ترجمه کلمه resolve به فارسی resolve یعنی چه

resolve


حل کردن يا شدن ،رفع کردن ،مقرر داشتن ،تصميم گرفتن ،راى دادن
علوم مهندسى : تجزيه کردن يا شدن
قانون ـ فقه : تصميم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها