معنی و ترجمه کلمه vacation به فارسی vacation یعنی چه

vacation


استراحت ،بيکارى ،مهلت ،اسودگى ،مرخصى گرفتن ،به تعطيل رفتن
قانون ـ فقه : فاصله دو اجلاس
علوم نظامى : مرخصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها