معنی و ترجمه کلمه expanded contrast به فارسی expanded contrast یعنی چه

expanded contrast


علوم مهندسى : تنظيم کنتراست

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها