معنی و ترجمه کلمه vacationist به فارسی vacationist یعنی چه

vacationist


)vacationer(مرخصى رونده ،گشتگر ايام تعطيلات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها