معنی و ترجمه کلمه wipe out به فارسی wipe out یعنی چه

wipe out


محو کردن ،افتادن خطرناک از روى تخته موج ،سقوط کردن
قانون ـ فقه : امحاء
ورزش : شکست دادن حريف با امتياز زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها