معنی و ترجمه کلمه water cooled transformer به فارسی water cooled transformer یعنی چه

water cooled transformer


الکترونيک : مبدل ابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها