معنی و ترجمه کلمه فروگشا به انگلیسی فروگشا یعنی چه

فروگشا

catalyst
catalyzer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها