معنی و ترجمه کلمه تراوش به وسیله ریزش به انگلیسی تراوش به وسیله ریزش یعنی چه

تراوش به وسیله ریزش

pour


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها