معنی و ترجمه کلمه تراوش به وسیله ریزش به انگلیسی تراوش به وسیله ریزش یعنی چه

تراوش به وسیله ریزش

pour

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها