معنی و ترجمه کلمه weather به فارسی weather یعنی چه

weather


جوى ،هواشناسى ،تغيير فصل ،اب و هوا،باد دادن ،در معرض هوا گذاشتن ،تحمل يابرگزارکردن
معمارى : هوا
زيست شناسى : اب و هوا
ورزش : به سمت باد
علوم نظامى : اوضاع جوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها