معنی و ترجمه کلمه succursal به فارسی succursal یعنی چه

succursal


شعبه ،فرعى( مذهبى)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها