معنی و ترجمه کلمه تجارت کردن به انگلیسی تجارت کردن یعنی چه

تجارت کردن

commerce
merchandise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها