معنی و ترجمه کلمه تاه به انگلیسی تاه یعنی چه

تاه

plait
plica
plication
ply
replication
tuck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها