معنی و ترجمه کلمه تسکینى به انگلیسی تسکینى یعنی چه

تسکینى

relief

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها